Responzivní design menu

Kategorie
Menu
Vyhledávání
Přihlášení
Nahoru

Nejnakupovanější

Důležité informace

VÁNOČNÍ DOPRAVA:

ZÁSILKY ODESLANÉ 17.12. URČITĚ DO VÁNOC DORAZÍ, POZDĚJI NEMŮŽEME GARANTOVAT.

 

AKCE PRO ÚTULEK TLAPKY MOCHOV:

30 KČ Z KAŽDÉ PRODANÉ PLYŠOVÉ KOČKY

NA ÚČET TLAPEK !

 

 

 

Knihy a pracovní sešity

103 zábavných úkolů pro malé školáky - s číslicemi...

Obrázek k výrobku 1392 - 103 zábavných úkolů pro malé školáky - s číslicemi
Katalogové číslo: AK067
Skladem5
Cena vč. DPH:
56,00 Kč
 

Zábavné úkoly, v nichž si děti procvičují čísla, číslice, počítání i trochu určování hodin. Vhodné pro začínající školáky i šikovné předškoláky.

103 zábavných úkolů pro malé školáky - s písmenky...

Obrázek k výrobku 1390 - 103 zábavných úkolů pro malé školáčky - s písmenky
Katalogové číslo: AK064
Skladem7
Cena vč. DPH:
56,00 Kč
 

Kniha plná zábavných úkolů pro začínající školáky i šikovné předškoláky. Velký důraz je kladen na rozvoj grafomotoriky - část úkolů je zaměřena právě na procvičení ruky před psaním. Úkoly s opravdovým psaním jsou v menšině, ale nechybí úkoly na rozvoj pravolevé orientace.

 

Anglicko-české doplňovačky

Obrázek k výrobku 1304 - Anglicko-české doplňovačky
Katalogové číslo: AK034
Skladem2
Cena vč. DPH:
149,00 Kč
 

Pracovní sešit slouží k procvičování anglických slovíček formou oblíbených doplňovaček a dokreslovaček. Děti se na úvodní stránce ke každému tématu naučí nebo si zopakují skupinu slovíček (barvy, číselná řada 1–10, škola, lidé, oblečení, dny v týdnu, lidské tělo, jídlo apod.). Na následujících stránkách si posléze daná slovíčka procvičí formou zábavného luštění, dokreslování a vybarvování. Pracovní sešit je určený pro předškoláky a děti mladšího školního věku.


 

Cvičebnice budoucího školáka - zelená

Obrázek k výrobku 1445 - Cvičebnice budoucího školáka - zelená
Katalogové číslo: AK089
Skladem3
Cena vč. DPH:
79,00 Kč
 

192 stran všestranného procvičování dovedností předškoláka a začínajícího školáka: grafomotorická cvičení, hledání logických souvislostí, stejných tvarů, základy počítání, trénování představivosti, paměti i pozornosti.

Cvičebnice budoucího školáka - žlutá

Obrázek k výrobku 1446 - Cvičebnice budoucího školáka - žlutá
Katalogové číslo: AK090
Skladem7
Cena vč. DPH:
79,00 Kč
 

192 stran všestranného procvičování dovedností předškoláka a začínajícího školáka: grafomotorická cvičení, hledání logických souvislostí, stejných tvarů, základy počítání, trénování představivosti, paměti i pozornosti.

Domácí pracovní sešit 3. třída

Obrázek k výrobku 1398 - Domácí pracovní sešit 3. třída
Katalogové číslo: AK075
Skladem3
Cena vč. DPH:
72,00 Kč
 

Zábavné procvičování českého jazyka, matematiky a prvouky pro třeťáky. Čtvrťákům ale neuškodí vrátit se k probrané látce, zvláště pokud se jim do vědomostí vloudily mezery....

Domácí pracovní sešit Čeština pro 3. třídu - shoda...

Obrázek k výrobku 1397 - Domácí pracovní sešit Čeština pro 3. třídu - shoda podmětu s přísudkem
Katalogové číslo: AK071
Skladem2
Cena vč. DPH:
72,00 Kč
 

Zvládnutí shody podmětu s přísudkem patří k nejdůležitějším dovednostem, které děti získají na 1. stupni.

Domácí pracovní sešit Čeština pro 3. třídu - vyjme...

Obrázek k výrobku 1396 - Domácí pracovní sešit Čeština pro 3. třídu - vyjmenovaná slova
Katalogové číslo: AK070
Skladem2
Cena vč. DPH:
72,00 Kč
 

Pracovní sešit je určen všem školákům, kteří cjtějí vyhrát bitvu s vyjmenovanými slovy. Na 70 stranách je připravena řada zajímavých cvičení, doplněných milými ilustracemi.

Matesova abeceda

Obrázek k výrobku 1229 - Matesova abeceda
Katalogové číslo: AK045
Skladem2
Cena vč. DPH:
120,00 Kč
 

Procvičujeme psaní tiskacích i psacích písmen. Pracovní sešit s úkoly pro děti od 5 do 7 let. Sešit obsahuje pracovní listy, které se soustřeďují na procvičení psaní tiskacích a psacích písmen celé české abecedy...

 

Počítej a lušti

Obrázek k výrobku 1230 - Počítej a lušti
Katalogové číslo: AK077
Skladem2
Cena vč. DPH:
129,00 Kč
 

Děti procvičují sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, číselné řady 1 až 100 a sčítání a odčítání do 100 s přechodem násobků deseti. Pomocí výsledků luští tajenky, což je více motivuje k počítání. Text a tajenky na sebe navazují a vytvářejí dva jednoduché příběhy – O veselém klaunovi a jeho autíčku a O báječných prázdninách. Sešit je doplněný o dokreslovačky a několik obrázků k omalování podle výsledků.

 


 

Povídám, povídám pohádku

Obrázek k výrobku 1409 - Povídám, povídám pohádku
Katalogové číslo: AK076
Skladem2
Cena vč. DPH:
139,00 Kč
 

Cílem pracovního sešitu je podpořit a rozvíjet vyjadřovací schopnosti zejména u předškolních dětí, lze ho však využít i v prvních ročnících základní školy. Ke správnému vývoji řeči je zapotřebí přiměřený dostatek podnětů. Patří k nim především tvorba vět podle obrázků a vyprávění příběhů a pohádek.

První čtení s počítáním

Novinka
Obrázek k výrobku 1510 - První čtení s počítáním
Novinka
Katalogové číslo: AK005
Skladem2
Cena vč. DPH:
139,00 Kč
 

Autorský pracovní sešit je tvořený tematickými dvoustránkami, na kterých si dítě procvičí jednak čtení s porozuměním (krátké vyprávění s následným jednoduchým úkolem, jehož správné řešení potvrdí, že dítě článek opravdu přečetlo) a dále sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

Rozvoj vnímání a poznávání 1

Obrázek k výrobku 1231 - Rozvoj vnímání a poznávání 1
Katalogové číslo: AK055
Skladem1
Cena vč. DPH:
120,00 Kč
 

Pracovní listy jsou určeny především dětem se specifickými poruchami učení, ale pomohou rozvíjet vnímání a poznávání i dětem zdravým.

Soubor pracovních listů zaměřených na rozvoj vnímání a poznávání navazuje na metodickou příručku Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení a dává pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a především učitelům a rodičům dětí možnost provádět s dětmi bez dlouhé přípravy jednotlivá cvičení.

 

Školákův pracovní sešit Písmena

Obrázek k výrobku 1400 - Školákův pracovní sešit Písmena
Katalogové číslo: AK072
Skladem7
Cena vč. DPH:
65,00 Kč
 

Pracovní sešit o 80 stranách obsahuje řadu šikovných a zajímavých uvolňovacích cviků a opravdové psaní písmenek je jen na několika stranách. Tím se sešit stává vhodným i pro předškoláčky.

Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!...

Obrázek k výrobku 1625 - Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!
Katalogové číslo: AK091
Skladem3
Cena vč. DPH:
149,00 Kč
 

Kniha přináší metodický materiál pro logopedickou prevenci a elementární hudební výchovu v předškolních zařízeních. V oblasti rozvoje komunikačních schopností je zaměřena na rozvoj slovní zásoby. Obsahuje 14 jednoduše, ale velmi účelně, zhudebněných jazykových her. Publikace obsahuje návrhy motivace k činnostem, děti společně s učitelkou učí správně mluvit robota Oskara, a rozsáhlou obrazovou přílohu.
 

Strasti zkoušeného Standy

Obrázek k výrobku 1512 - Strasti zkoušeného Standy
Katalogové číslo: AK035
Skladem6
Cena vč. DPH:
169,00 Kč
 

Kniha volně navazuje na publikaci Výři nesýčkují a zabývá se další obtížnou oblastí českého pravopisu, kterou jsou slova s předponami s- a z-. Základem je příběh o strašpytlovi Standovi, který se skamarádí s novou žačkou. Text je vtipně a umně protkán slovy s předponami s- a z-, takže si na něm děti upevňují jejich použití. Součástí knihy je dále ilustrovaný přehled pravidel psaní těchto slov, pravidel pro psaní předložek s a z, přehled zákeřných dvojic a trojic a tabulka předponostroj, která pomáhá v rozhodnutí, jaké písmeno se ve slově píše.

Učím se hodiny - pěnová knížka

Obrázek k výrobku 1384 - Učím se hodiny - pěnová knížka
Katalogové číslo: AK085
Skladem2
Cena vč. DPH:
117,27 Kč
 

Na deseti stranách se děti učí poznávat hodiny v jednotlivých úsecích dne. K nastavitelnému ciferníku je na každé straně  vždy příslušný obrázek ručičkových hodin, digitální čas a písemné vyjádření (např. jsou čtyři hodiny odpoledne - nebo také 16 hodin).

Všechno zvládnu, na vše přijdu

Obrázek k výrobku 1447 - Všechno zvládnu, na vše přijdu
Katalogové číslo: AK006
Skladem4
Cena vč. DPH:
89,00 Kč
 

...a chystám se na 1. třídu. 196 stran procvičování důležitých dovedností předškoláka - průpravná grafomotorická cvičení, základy počítání, nácvik soustředění i logického myšlení.

Výři nesýčkují

Obrázek k výrobku 1006 - Výři nesýčkují
Katalogové číslo: AK036
Skladem2
Cena vč. DPH:
209,00 Kč
 

Veselé povídky pro malé i velké čtenáře - je jich osm, jako je osm obojetných souhlásek. V každé povídce jsou obsažena všechna vyjmenovaná slova pro určitou hlásku a navíc se hemží spoustou slov s i a y. 

Po povídce následuje text povídky s vynechávkami pro doplnění i/y, přehled vyjmenovaných slov a slov příbuzných a odvozených a objasnění zapeklitých výrazů.

 

Zábavný pravopis

Obrázek k výrobku 829 - Zábavný pravopis
Katalogové číslo: AK033
Skladem1 ks
Cena vč. DPH:
143,00 Kč/ks
 

Kniha je určena především třeťákům a čtvrťákům k procvičování pravopisu vyjmenovaných slov a procvičování párových souhlásek (b-p, d-t...).

Luštění a opravování legračních chyb je jistě zábavnější, než sešit školních cvičení. 

 

  

Adresa: U Vodárny 1935, 289 22  Lysá nad Labem


IČO: 71104755
DIČ: CZ6154152169

tel.: +420 778 080 561
email: obchod@aaa-skolak.cz
 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající od 1.3.2017 povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop řešení AiShop