Responzivní design menu

Kategorie
Menu
Vyhledávání
Přihlášení
Nahoru

Nejnakupovanější

Důležité informace

VÁNOČNÍ DOPRAVA:

ZÁSILKY ODESLANÉ 17.12. URČITĚ DO VÁNOC DORAZÍ, POZDĚJI NEMŮŽEME GARANTOVAT.

 

AKCE PRO ÚTULEK TLAPKY MOCHOV:

30 KČ Z KAŽDÉ PRODANÉ PLYŠOVÉ KOČKY

NA ÚČET TLAPEK !

 

 

 

Portál

Nápady a básničky pro malé dětské ručičky

Obrázek k výrobku 1049 - Nápady a básničky pro malé dětské ručičky
Katalogové číslo: AK043
Skladem4
Cena vč. DPH:
69,00 Kč
 

Autor: Jindřiška Ptáčková

Publikace je určená pro děti od čtyř let, respektive zejména pro jejich rodiče.

 

Šimonovy pracovní listy 6 - Logopedická cvičení I....

Obrázek k výrobku 1152 - Šimonovy pracovní listy 6 - Logopedická cvičení I.
Katalogové číslo: AK052
Skladem1 ks
Cena vč. DPH:
99,00 Kč/ks
 

Kniha obsahuje i předlohy pro kopírování. Logopedická cvičení - soubor první, obsahuje dvacet dva pracovních listů k jedenácti hláskám. Některé listy a cvičení jsou zaměřeny na hlásky artikulačně jednoduché (M, P, B, V, F), jiné na artikulačně náročnější (C, S, Z, Č, Š, Ž).

 


 

Šimonovy pracovní listy 7 - Logopedická cvičení II...

Obrázek k výrobku 1153 - Šimonovy pracovní listy 7 - Logopedická cvičení II.
Katalogové číslo: AK049
Skladem2
Cena vč. DPH:
99,00 Kč
 

Kniha obsahuje i předlohy pro kopírování. Logopedická cvičení - soubor druhý, napomáhá dětem předškolního věku i malým školákům rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat vyjadřovací obratnost a přispívá k rozvoji sluchového vnímaní, zrakové orientace, sluchové i zrakové paměti.

 

Říkanky pro upevnění hlásky L

Obrázek k výrobku 901 - Říkanky pro upevnění hlásky L
Katalogové číslo: AK013
Skladem4 ks
Cena vč. DPH:
119,00 Kč/ks
 

Knížka  obsahuje ilustrované básničky, které slouží k upevnění hlásky L v různých pozicích ve slově.

Básničky respektují vývoj řeči a jsou sestaveny tak, že neobsahují obtížnější hlásky – tzn. sykavky ani hlásky R a Ř. Text říkanek jako u předchozích publikací doprovázejí obrázky, které ilustrují děj a svou jednoduchostí vycházejí ze specifických požadavků cílové skupiny. Dítě říká, popřípadě ukazuje, co vidí. Obrázky lze využít jako inspiraci k tvoření dalších vět, což je fáze, která bývá předstupněm automatizace hlásky, tedy užívání hlásky ve spontánním projevu.

Knihu ocení logopedi, učitelky mateřských škol a rodiče.

 

POŠTOVNÉ 45,- KČ

 

Říkanky pro upevnění hlásek K,G, H, CH a měkčení...

Obrázek k výrobku 904 - Říkanky pro upevnění hlásek K,G, H, CH a měkčení
Katalogové číslo: AK012
Skladem11 ks
Cena vč. DPH:
119,00 Kč/ks
 

Pro děti se závažnějšími řečovými obtížemi, tj. s vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči či s mentálním postižením, je náročné reprodukovat básničky, které obsahují obtížně vyslovitelná slova.

Říkanky v této knize navazují na Říkanky pro rozvoj řeči, kde byly užity pouze nejsnadnější hlásky a nejjednodušší slova, a jsou určené pro upevnění vývojově následujících hlásek – H, CH, K, G a měkčení. Žádná z básniček neobsahuje obtížnější hlásky – tzn. sykavky ani hlásky R a Ř. Je zde také omezeno množství souhláskových shluků, které se hůře vyslovují. Text říkanek opět doprovázejí obrázky, které postupně a co nejpřesněji mapují děj a svou jednoduchostí vycházejí ze specifických požadavků cílové skupiny. Dítě říká, popřípadě i ukazuje, co vidí. Obrázky lze také využít k volnému tvoření vět, což je fáze, která bývá předstupněm automatizace hlásky, tedy užívání hlásky ve spontánním projevu. Knihu ocení logopedi, učitelky mateřských škol i rodiče.

Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z

Obrázek k výrobku 1693 - Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z
Katalogové číslo: AK011
Skladem5
Cena vč. DPH:
119,00 Kč
 

Sešit obsahuje ilustrované básničky, které slouží k upevnění ostrých sykavek C, S, Z v různých pozicích ve slově. Básničky respektují vývoj řeči a jsou sestaveny tak, že neobsahují vývojově nejobtížnější hlásky R a Ř ani ostatní sykavky. V závěru je i několik říkanek k procvičení diferenciace ostrých a tupých sykavek. K jejich využití lze přistoupit, pouze když dítě umí C, S, Z i Č, Š, Ž.

 

Říkanky pro upevnění hlásek Č,Š,Ž

Obrázek k výrobku 1026 - Říkanky pro upevnění hlásek Č,Š,Ž
Katalogové číslo: AK037
Skladem1
Cena vč. DPH:
119,00 Kč
 

 Ilustrované básničky sloužící k upevnění tupých sykavek Č, Š, Ž v různých pozicích ve slově respektují vývoj řeči a neobsahují vývojově nejobtížnější hlásky R a Ř ani ostré sykavky. V závěru je několik říkanek k procvičení diferenciace ostrých a tupých sykavek. K jejich využití lze přistoupit, pouze když dítě umí C, S, Z i Č, Š, Ž.
 

 

Říkanky pro upevnění hlásky R, Ř

Obrázek k výrobku 1195 - Říkanky pro upevnění hlásky R, Ř
Katalogové číslo: AK088
Skladem5
Cena vč. DPH:
119,00 Kč
 

Publikace z cyklu logopedických textů Jitky Tučkové určených převážně dětem, které mají v řeči větší obtíže než pouze výslovnostní. Obsahuje ilustrované básničky, které slouží k upevnění vývojově nejtěžších hlásek R a Ř v různých pozicích ve slově. Básničky respektují vývoj řeči a jsou sestaveny tak, že neobsahují další obtížné hlásky, především sykavky.
Text říkanek doprovázejí obrázky ilustrující děj a svou jednoduchostí vycházejí ze specifických požadavků cílové skupiny. Dítě říká, případně ukazuje, co vidí. Obrázky lze využít jako inspiraci k tvoření dalších vět, což je fáze, která bývá předstupněm automatizace hlásek, tedy užívání hlásek ve spontánním projevu. Knihu ocení kliničtí i školští logopedi, učitelky a učitelé mateřských, základních a speciálních škol i rodiče.
 

 

Matesova abeceda

Obrázek k výrobku 1229 - Matesova abeceda
Katalogové číslo: AK045
Skladem2
Cena vč. DPH:
120,00 Kč
 

Procvičujeme psaní tiskacích i psacích písmen. Pracovní sešit s úkoly pro děti od 5 do 7 let. Sešit obsahuje pracovní listy, které se soustřeďují na procvičení psaní tiskacích a psacích písmen celé české abecedy...

 

Rozvoj vnímání a poznávání 1

Obrázek k výrobku 1231 - Rozvoj vnímání a poznávání 1
Katalogové číslo: AK055
Skladem1
Cena vč. DPH:
120,00 Kč
 

Pracovní listy jsou určeny především dětem se specifickými poruchami učení, ale pomohou rozvíjet vnímání a poznávání i dětem zdravým.

Soubor pracovních listů zaměřených na rozvoj vnímání a poznávání navazuje na metodickou příručku Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení a dává pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a především učitelům a rodičům dětí možnost provádět s dětmi bez dlouhé přípravy jednotlivá cvičení.

 

Trpaslík v trávě spí

Obrázek k výrobku 931 - Trpaslík v trávě spí
Katalogové číslo: AK060
Skladem4 ks
Cena vč. DPH:
128,00 Kč/ks
 

Soubor vět s obrázky k nacvičování a upevňování výslovnosti hlásek R a Ř.Důležitou fází při upevňování výslovnosti je reprodukce vět a poté samostatná tvorba vět s nacvičovanou hláskou. Nácvik hlásek R a Ř může být někdy značně zdlouhavý a často se R začne dařit nejdříve v kombinaci s určitou souhláskou a v určité pozici ve slově. 

 

 

Čtu a vím o čem

Obrázek k výrobku 932 - Čtu a vím o čem
Katalogové číslo: AK004
Skladem3 ks
Cena vč. DPH:
128,00 Kč/ks
 

Autorka úspěšného titulu Víš, co čteš? připravila nový soubor krátkých a zábavných povídek, které jsou doprovázeny množstvím různých úkolů a otázek připomínajících motivy z pročteného textu. Pro začínající čtenáře je zařazena, stejně jako v předchozím dílu, část s nejrůznějšími na sobě nezávislými úkoly, při nichž si dítě procvičí porozumění textu, logické myšlení, soustředění, paměť a grafomotorické dovednosti.

  

Budeme mít prvňáčka

Obrázek k výrobku 1226 - Budeme mít prvňáčka
Katalogové číslo: AK061
Skladem4
Cena vč. DPH:
129,00 Kč
 

Zvládne naše dítě nástup do základní školy? Půjde mu učení, zvykne si na nový režim, nebude unavené z povinností a úkolů? Dostane hodnou učitelku, najde si ve třídě kamarády a prosadí se mezi nimi? Neprojeví se u něho porucha učení? Autorka Jana Kropáčková shrnuje názory na to, kdy je dítě zralé na vstup do školy a jak má být na něj připraveno.

Víš, co čteš?

Obrázek k výrobku 827 - Víš, co čteš?
Katalogové číslo: AK030
Skladem4 ks
Cena vč. DPH:
129,00 Kč/ks
 

Luštění s nácvikem pozorného čtení, určeno pro začínající čtenáře. Právě začínající čtenáři se často soustředí na zvládnutí slabik a slov a smysl textu jim uniká. K pozornému naslouchání a čtení děti motivuje možnost vyluštit tajenku a správně dokreslit nebo vybarvit obrázky. 

 

 

Velký případ školního detektiva

Obrázek k výrobku 1245 - Velký případ školního detektiva
Katalogové číslo: AK082
Skladem4
Cena vč. DPH:
129,00 Kč
 

Stejně jako ve dvou předchozích úspěšných titulech Školní strašidlo a Školní detektiv přináší autorka Zuzana Pospíšilová další dobrodružství Radílka, školního strašidla a školního detektiva.

 

Počítej a lušti

Obrázek k výrobku 1230 - Počítej a lušti
Katalogové číslo: AK077
Skladem2
Cena vč. DPH:
129,00 Kč
 

Děti procvičují sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, číselné řady 1 až 100 a sčítání a odčítání do 100 s přechodem násobků deseti. Pomocí výsledků luští tajenky, což je více motivuje k počítání. Text a tajenky na sebe navazují a vytvářejí dva jednoduché příběhy – O veselém klaunovi a jeho autíčku a O báječných prázdninách. Sešit je doplněný o dokreslovačky a několik obrázků k omalování podle výsledků.

 


 

Není hláska jako hláska

Novinka
Obrázek k výrobku 1521 - Není hláska jako hláska
Novinka
Katalogové číslo: AK038
Skladem2
Cena vč. DPH:
139,00 Kč
 

Pracovní sešit je určen předškolním dětem, které mají problémy se sluchovou diferenciací. Jejich řeč je hůře srozumitelná pro mnohočetnou dyslalii neboli patlavost. Tyto děti mluví často rychle, bez sluchové kontroly, nedokážou opravit svůj vlastní nesprávný řečový projev. Nepoužívají hlásky, které se již u logopeda naučily.
 

Říkej si a hraj

Novinka
Obrázek k výrobku 1511 - Říkej si a hraj
Novinka
Katalogové číslo: AK029
Skladem4
Cena vč. DPH:
139,00 Kč
 

Metodická příručka pro rodiče, logopedy a učitelky v MŠ. Rodičům dětí předškolního věku pomůže odhalit výslovnostní potíže a předcházet jim, a to jak rodičům dětí bezproblémových, tak těm s dispozicemi k rozvoji závažnějších vad výslovnosti. Při pochybnostech rodičů, zda je jejich dítě v řeči opožděné nebo má ve výslovnosti problémy, mohou rodiče krok za krokem zhodnotit výslovnost dítěte a buď v rámci prevence využít artikulační cvičení k rozvoji řeči, anebo s pomocí logopeda procvičovat problematické hlásky.
 

První čtení s počítáním

Novinka
Obrázek k výrobku 1510 - První čtení s počítáním
Novinka
Katalogové číslo: AK005
Skladem2
Cena vč. DPH:
139,00 Kč
 

Autorský pracovní sešit je tvořený tematickými dvoustránkami, na kterých si dítě procvičí jednak čtení s porozuměním (krátké vyprávění s následným jednoduchým úkolem, jehož správné řešení potvrdí, že dítě článek opravdu přečetlo) a dále sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

Povídám, povídám pohádku

Obrázek k výrobku 1409 - Povídám, povídám pohádku
Katalogové číslo: AK076
Skladem2
Cena vč. DPH:
139,00 Kč
 

Cílem pracovního sešitu je podpořit a rozvíjet vyjadřovací schopnosti zejména u předškolních dětí, lze ho však využít i v prvních ročnících základní školy. Ke správnému vývoji řeči je zapotřebí přiměřený dostatek podnětů. Patří k nim především tvorba vět podle obrázků a vyprávění příběhů a pohádek.

Mluv se mnou - Pracovní listy pro rozvoj dětské ře...

Obrázek k výrobku 1123 - Mluv se mnou - Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči
Katalogové číslo: AK083
Skladem6
Cena vč. DPH:
140,00 Kč
 

Pracovní listy vytvořila klinická logopedka Kateřina Slezáková ve spolupráci s ilustrátorkou Patricií Koubskou.

Pracovní listy jsou určené pro děti s opožděným vývojem řeči, tzn. děti od dvou let, které nemají potřebu něco vyjádřit, mají velmi malou slovní zásobu, netvoří dvouslovné kombinace nebo je jejich řeč pro blízké těžko srozumitelná a mají výrazně lepší porozumění řeči než vyjadřovací schopnosti.

 

 

 

 

 

 

Zábavný pravopis

Obrázek k výrobku 829 - Zábavný pravopis
Katalogové číslo: AK033
Skladem1 ks
Cena vč. DPH:
143,00 Kč/ks
 

Kniha je určena především třeťákům a čtvrťákům k procvičování pravopisu vyjmenovaných slov a procvičování párových souhlásek (b-p, d-t...).

Luštění a opravování legračních chyb je jistě zábavnější, než sešit školních cvičení. 

 

Anglicko-české doplňovačky

Obrázek k výrobku 1304 - Anglicko-české doplňovačky
Katalogové číslo: AK034
Skladem2
Cena vč. DPH:
149,00 Kč
 

Pracovní sešit slouží k procvičování anglických slovíček formou oblíbených doplňovaček a dokreslovaček. Děti se na úvodní stránce ke každému tématu naučí nebo si zopakují skupinu slovíček (barvy, číselná řada 1–10, škola, lidé, oblečení, dny v týdnu, lidské tělo, jídlo apod.). Na následujících stránkách si posléze daná slovíčka procvičí formou zábavného luštění, dokreslování a vybarvování. Pracovní sešit je určený pro předškoláky a děti mladšího školního věku.


 

Jak si hraje obr s blechou

Obrázek k výrobku 1227 - Jak si hraje obr s blechou
Katalogové číslo: AK062
Skladem5
Cena vč. DPH:
149,00 Kč
 

Množství nápadů a aktivit pro hravé rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí. Soubor říkanek, rytmizací, melodizací, pohybových her a improvizací dětem cíleně otvírá různá témata, přináší slovní zásobu, odkazuje se přitom přirozeně na vztahy mezi slovy (blízké a opačné významy, co s čím souvisí, co kdo dělá, co k čemu patří…). Vazba slov a slovních spojení na rytmus, melodie a pohyb přirozeně a hravě podporují seznámení s novými slovy a dětský řečový projev vůbec.

 

Položek 34
Zobrazeno 1 - 24
|<<
1
2
>|

Vyhledávání

Akční nabídka

Počet položek

449
položek
449
skladem

Datum poslední aktualizace

11.12.2018 18:59

  

Adresa: U Vodárny 1935, 289 22  Lysá nad Labem


IČO: 71104755
DIČ: CZ6154152169

tel.: +420 778 080 561
email: obchod@aaa-skolak.cz
 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající od 1.3.2017 povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop řešení AiShop